Europska Unija predstavila je novi nacrt mjera za smanjivanje utjecaja klimatskih promjena i primjenu obnovljivih izvora energije iz koje proizlazi zahtjev za 40-postotnim smanjenjem emisija CO2, te 30% udjela energije iz OIE. Mjere predviđaju ubrzani angažman na razvoju skladištenja ugljičnog dioksida. Guenter Oettlinger, europski povjerenik za energiju kazao je da ciljano smanjivanje ispuštanja ugljičnog dioksida neće biti dovoljno za postizanje ciljeva vezanih za klimatske promjene, te da treba biti praćeno novim ciljevima u obnovljivim izvorima energije. O tim ciljevima bit će još dosta diskusije među zemljama članicama i to do 2. srpnja. Sada EU ciljevi idu za 20% manje emisija, 20% udjela OIE i 20% povećanja energetske učinkovitosti do 2020, objavio je Euractiv