Europska unija napreduje na području smanjenja emisije stakleničkih plinova, ali ni približno dovoljno da bi se postigli planirani ciljevi. Tvrtka Enel i Europska kuća Ambrosetti početkom rujna objavile su studiju u kojoj se upozorava da Europa (i Italija, kao promatrana zemlja) neće uspjeti provesti svoje zacrtane ciljeve smanjenja emisije stakleničkih plinova ako nastavi trenutnim tempom, a neće biti dosegnuti niti ciljevi u energetskoj učinkovitosti i obnovljivcima. Europska unija želi ostvariti smanjenje od 55% stakleničkih plinova do 2030. godine, ali prema novoj studiji, taj cilj će se dostići tek 2052. godine, dakle 21 godinu kasnije, ako nastavi istim tempom. 

Stari kontinent također neće ispuniti svoj cilj koji se odnosi na upotrebu obnovljive energije (40% do 2030.), a trenutnim tempom to će biti ostvarivo tek 2043. godine. Kad je riječ o ciljevima u energetskoj učinkovitosti sadašnjim tempom Europa će doseći ciljanih 36% ušteda tek 2053. umjesto 2030. 

U studiji se navodi da će EU morati uložiti otprilike 3,6 trilijuna eura, kako bi dostigla zacrtane ciljeve do 2030. godine. Ali to se ne odnosi samo na financijska ulaganja, već i na promjenu načina razmišljanja na globalnoj razini. Uz to, potrebno je da najviše institucije smanje birokraciju, kako bi se ideje mogle brzo pretvoriti u konkretne akcije. To bi uključivalo veću i čvršću koordinaciju između država članica EU, kao i globalnu strategiju za poticanje bolje integracije tržišta.