Europsko Vijeće je nakon tri i pol mjeseca procedure jučer definitivno usvojilo novu regulativu koja obvezuje EU članice na punjenje svojih plinskih skladišta prije ogrjevne sezone, kao i certifikaciju plinskih skladišta, što je važno jer su neka skladišta u vlasništvu/suvlasništvu Gazproma, a zemlje ih žele koristiti. To je važan korak u jačanju sigurnosti opskrbe energijom EU -a u kontekstu rata u Ukrajini, a pod posebnom pažnjom bit će plin u podzemnim skladištima, koja će biti pod kontinuiranom kontrolom, u cilju sigurnosti opskrbe. 

Uredba koja je predstavljena još u ožujku predviđa da podzemna skladišta plina na teritoriju država članica moraju biti ispunjeno do najmanje 80% svog kapaciteta prije zime 2022/2023, a do 90% prije sljedećih zimskih razdoblja. Ukupno, EU će pokušati kolektivno ispuniti 85% ukupnog podzemnog kapaciteta skladištenja plina u EU 2022. Uredba također osigurava obveznu certifikaciju svih operatora skladišta plina od strane vlasti dotičnih država članica. Cilj certifikata je izbjeći potencijalni rizik od vanjskog utjecaja na kritičnu skladišnu infrastrukturu (Gazprom je suvlasnik nekih skladišta), što bi moglo ugroziti sigurnost opskrbe, priopćilo je Vijeće. 

Certifikacija

Postupak brzog certifikata bitan je za prijavu za lokacije za pohranu s kapacitetima iznad 3,5 TWh koji su bili ispunjena plinom na razinama ispod prosjeka EU u 2020. i 2021. godini. Obveze za popunjavanje kapaciteta za skladištenje završit će se 31. prosinca 2025., ali obveze certificiranja skladišta i dalje će se primjenjivati ​​nakon tog datuma. 

Europska komisija predstavila je prijedlog propisa još 23. ožujka 2022. Parlament je tekst usvojio 23. lipnja, a usvajanje Europskog vijeća zatvara postupak. Uredba će se uskoro objaviti u službenom časopisu EU i stupit će na snagu dan nakon objavljivanja. Skladišta plina u EU trenutno su na 57% kapaciteta, a cilj je popuniti zalihe u naredna tri mjeseca. 

Zemlje članice koje nemaju podzemna skladišta plina, kao što su Slovenija, Irska, Grčka, Litva, Estonija i Finska dobivaju pravo plin skladištiti u zemljama koje imaju ekstra kapacitete. Najveće kapacitete skladišta plina imaju Njemačka (245 TWh) i Italija (197 TWh), dok susjedna Mađarska ima 67 TWh skladišnih kapaciteta, a Hrvatska tek 5,2 TWh.