Naftna kompanija Exxon Mobil Corp priopćila je u ponedjeljak da ima za cilj postići neto-nultu emisiju stakleničkih plinova iz radnih operacija u američkom Permskom bazenu do 2030., proširujući svoje planove za smanjenje emisija za nekonvencionalne operacije u Novom Meksiku i Teksasu, objavio je Reuters. Ulagači i vlade povećavaju pritisak na energetske tvrtke da se bore protiv klimatskih promjena, a hedge fond je u svibnju prisilio Exxon da doda nove članove uprave koji bi mu mogli pomoći da se bolje suoči s tim problemom. 

Novi cilj dio je napora cijele tvrtke za smanjenjem intenziteta emisija stakleničkih plinova u upstreamu za 40% do 50% do 2030., u usporedbi s razinama iz 2016. godine. Exxonov plan zaostaje za europskim kolegama jer ne uključuje emisije stakleničkih plinova iz svih goriva koje prodaje. Konkurentski Chevron također je postavio cilj smanjenja proizvodnih emisija na nulu do 2050. godine. Exxon je također rekao da planira eliminirati rutinsko ili proizvodno spaljivanje plina na baklji u Permskom bazenu do kraja 2022. i očekuje da će ga smanjiti za više od 75% u usporedbi s 2019. do kraja 2021. godine. Dio je to napora za smanjenje emisija metana čiji staklenički potencijal je znatno veći od ugljičnog dioksida, a za naftnu industriju podrazumijeva opsežan rad na energetskoj učinkovitosti, pošto je curenje metana teško obuzdati.