Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu predstavio je novi vizualni identitet. Osvježeni logo sada još snažnije definira FER kao brand koji jamči vrhunsko obrazovanje, znanost i istraživački kapacitet. Riječ je o već trećoj promjena vizualnog identiteta FER-a od osnutka. Prvi je raspisao još 1966. tadašnji Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a drugi je uslijedio 30 godina kasnije, kada je Fakultet dobio svoj današnji naziv. 

Novi vizualni identitet osmislila je dizajnerica Jelena Rebrnjak iz agencije Bornfight, koja je inspiraciju pronašla u američkoj znanstvenici i programerki Grace Hopper, a asocijacije koje je izdvojila kao vrijednosti FER-a su sistematičnost, prilagodljivost i progres, iz čega proizlazi slogan 'Uči iz prošlosti, istražuj sada, izumi budućnost'.

Novi logo FER-a formom imitira osjećaj pokreta u vremenu - od statičnog i 'zatvorenog' slova F koje je početak, do slova R koje 'nastavlja putovanje' i za sobom 'vuče' slovo E - tri slova su spojena u dinamičnu formu koja se 'kreće prema naprijed'. Boje branda proizašle su iz asocijacije na dvije glavne grane FER-a: žute za elektrotehniku i plave za računarstvo, izvijestila je Služba za odnose s javnošću FER-a.