Za razliku od zgrada nekih drugih visokih učilišta, srednjih i osnovnih škola i vrtića u Zagrebu, zgrade Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu nisu oštećene u potresu od 22.3.2020. godine. Tako je zaključeno na osnovi provedenog statičkog pregleda svih zgrada FER-a. Procjenu su obavili statičari na zahtjev Ureda za upravljanje hitnim situacijama Grada Zagreba, a primijećene su samo manje štete na zidovima i opremi. Sve fakultetske zgrade su tako proglašene sigurnima za uporabu i takva je obavijest postavljena na glavnom ulazu, objavio je FER.