Američki portal 'Power Engineering International' je izvijestio da finska vlada namjerava u cijelosti napustiti proizvodnju električne energije u termoelektranama na ugljen do 2030. godine i istodobno povećati porez na emisije ugljičnog dioksida. U skladu s time, Finska će se ponajviše usmjeriti na proizvodnju u nuklearnim elektranama, dok će termoelektrane na ugljen biti konzervirane da služe kao pričuva. Trenutačno se 10% potreba za električnom energijom u Finskoj pokriva iz ugljena pa je u 2016. godini potrošnja ugljena iznosila oko  4,1 mil. t ekvivalenta nafte. U skladu s time, očekuje se da će novi, treći reaktor u NE Olkiluoto biti puštene u pogon 2018., dok će NE Hanhikivi 1 biti dovršena do 2024. godine.