Francuska će za 10 godina odgoditi gašenje nekih svojih nuklearnih elektrana, u cilju ostvarivanja predsjednikovog plana da država postane ugljično-neutralna do 2050., objavila je vlada u utorak. Dakle, sada se planira zatvaranje između dva i četiri od najavljenih 14 nuklearnih reaktora do 2028. umjesto četiri do šest kako je stajalo u energetskom planu objavljenom u siječnju. Ukupno, Francuska ima 58 reaktora. 

Ministar okoliša François de Rugy predstavio je energetski i klimatski plan Vladi koji omogućava smanjivanje emisija stakleničkih plinova do 2050. za manje od šestine emitirane 1990., u odnosu na smanjenje za tek 25% u odnosu na 1990. prema sadašnjoj legislativi. "Postojeći zakon predviđa smanjivanje udjela nuklearne energije u proizvodnji električne energije za 50% do 2025., ali taj cilj bi tražio gradnju novih termoelektrana što je u kontradikciji s našim klimatskim ciljevima", stoji u izjavi Vlade. 

Navodi se da će zemlja dva do četiri reaktora zatvoriti do 2028., a preostalih 10-12 od ukupno 58 bi nastavilo s radom bar do 2035. Odluke o nuklearnim reaktorima ovisit će o razvoju obnovljivaca i prekograničnoj trgovini električnom energijom, kao i odlukama energetskog regulatora a prioritet je sigurnost opskrbe, objavio je NucNet.org