U skladu sa svojim ciljevima energetske tranzicije, u desetljećima koja slijede Europska unija u cijelosti namjerava izbaciti ugljen iz energetskog miksa. U nekim će zemljama, kao što je Njemačka, to biti prije, a u nekim drugima, kao što je Poljska, to će se dogoditi kasnije. 

Za napuštanje ugljena kao energenta odlučila se i Ujedinjena Kraljevina, donedavna članica EU-a i nekada najveći potrošač (pa i proizvođač) ugljena u svijetu, koja je danas prva u Europi po proizvodnji električne energije u pučinskim (offshore) vjetroelektranama. 

Ugljen će kad-tad morati napustiti i zemlje na sadašnjem obodu EU-a kao što su susjedne Bosna i Hercegovina i Srbija, koje njime i dalje zadovoljavaju velik dio potreba za energijom. 

Više o tome moguće je pročitati u novom broju stručnog časopisa EGE

Na časopis EGE, koji izlazi pet puta godišnje i prati najnovija kretanja u energetici, možete se pretplatiti OVDJE.