INA-Industrija nafte, održala je danas Redovnu glavnu skupštinu. Dioničarima je na Skupštini prezentirano godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2016. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2016. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2016. godini. Na Skupštini je donesena odluka o rasporedu dobiti za 2016. godinu. Dobit od 160 milijuna kuna raspoređena je na sljedeći način: 152 mil. kn ići će na isplatu divedende (15,20 kn po dionici), a osam milijuna kuna idu u zakonsku rezervu. Dobit će se isplatiti do 14. srpnja ove godine.
razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2016. Opozvan je član Nadzornog odbora Ine Dario Čehić te je imenovan novi član Damir Mikuljan na mandat do 18. 12. 2020. Također, donesena je Odluka o izboru revizora Društva za 2017. godinu, kao i Odluka o izmjenama predmeta poslovanja Društva – dopuna djelatnosti, te Odluka o izmjenama i dopunama Statuta INA, d.d. te je usvojen potpuni tekst Statuta.