Hrvatska elektroprivreda je u srijedu na glavnoj skupštini opozvala stari i imenovala novi Nadzorni odbor, za čijeg je predsjednika na konstituirajućoj sjednici izabran dr. sc. Goran Granić, priopćeno je iz HEP-a. Glavna skupština, pod predsjedanjem ministra financija Zdravka Marića, na prijedlog Vlade opozvala je stari Nadzorni odbor u sastavu: Nikola Bruketa, Juraj Bukša, Igor Džajić, Žarko Primorac, Ivo Uglešić i Mirko Žužić, te je imenovala članove novog Nadzornog odbora u kojemu su Goran Granić, Marko Primorac i Jelena Zrinski Berger. Potom je Nadzorni odbor na konstituirajućoj sjednici za predsjednika izabrao Gorana Granića, a za zamjenika predsjednika Marka Primorca. Četvrta članica Nadzornog odbora, kao predstavnica radnika, ostaje Dubravka Kolundžić, navodi se u priopćenju.