Istraživanje javnog mnijenja koje je naručio Greenpeace, a provela agencija IPSOS on-line metodom ispitivanja na uzorku 500 sudionika od 26. svibnja do 5. lipnja 2014 pokazalo je da Hrvati ne preferiraju TE na ugljen već obnovljive izvore energije. U istraživanju se gotovo dvije trećine ispitanika (64%) izjasnilo se protiv izgradnje termoelektrane Plomin C, dok izgradnju podržava manje od četvrtine (22%). Samo 0,2% ispitanika misli da bi se energetska politika Hrvatske trebala temeljiti na ugljenu. 
“Ovakvi rezultati potvrđuju da građani prepoznaju da je TE Plomin C loš projekt i da ne vjeruju u energetsku politiku baziranu na ugljenu. Potrebno je da Vlada prestane ignorirati mišljenje građana, zaustavi projekt Plomin C i počne provoditi energetsku politiku utemeljenu na obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti,” izjavio je Zoran Tomić, voditelj Greenpeacea u Hrvatskoj. Ispitanici su u najvećoj mjeri (91%) naveli obnovljive izvore energije kao energetsku politiku koju bi Hrvatska trebala provoditi u cilju povećanja energetske sigurnosti i neovisnosti. Kao jedan od putova izlaska iz gospodarske krize, većina ispitanika (92%) smatra poželjnim donošenje mjera u cilju povećavanja investicija u obnovljive izvore energije. Ispitanici su odgovarali i na pitanja vezana za energetsku politiku Europske unije. Većina se ispitanika (92%) složila s tvrdnjom da bi veća proizvodnja energije iz obnovljivih izvora u Hrvatskoj dovela do smanjenje ovisnosti o uvozu energenata iz zemalja izvan Europske unije. Ispitanici su se složili s prijedlogom da bi zemlje članice EU trebale zajednički odlučiti o obvezujućem povećanju proizvodnje energije iz obnovljivih izvora (92%), odnosno da bi trebale zajednički odlučiti o obvezujućem smanjenju energetskih gubitaka (87%).