SDP-ovac Branko Grčić smatra da bi, ako MOL zaista krene prodaju udjela u Ini, Vlada trebala napraviti ozbiljnu analizu i ponuditi moguća rješenja za otkup udjela, ali pod pretpostavkom da se utvrdi i dokaže ekonomska održivost takvog pothvata. "Dakle, ne bezuvjetno već ukoliko se dokaže ekonomska održivost takvog pothvata", naglasio je Grčić nakon stanke koju je po toj temi zatražio u Hrvatskom saboru. Grčić je rekao da su u srijedu bili u rafineriji Sisak i da treba učiniti sve kako bi se spriječile odluke Uprave i Nadzornog odbora koje bi išle protiv te kompanije. "Ina ide u lošem smjeru. Samo u četiri zadnje godine prihod od prodaje je s 30 milijardi kuna pao na 19 milijardi, broj zaposlenih sa 14 na 11 tisuća, rafinerijska proizvodnja pala je s pet na 3,5 milijuna tona", nabrajao je Grčić.