Petrokemija je objavila 'Nerevidirano nekonsolidirano polugodišnje izvješće za razdoblje I. - VI. 2014. godine i međuizvješće za razdoblje IV. - VI. 2014. godine', prema kojima je ukupni gubitak tvrtke prije oporezivanja u prvih šest mjeseci 2014. iznosio 225,8 mil. kuna, odnosno bez rezervacije otpremnina 125,8 mil. kuna. Naime, ukupni prihodi tvrtke iznosili su 1,1152 mlrd. kuna (za 9,4% manje nego u istom razdoblju 2013. godine), a rashodi 1,341 mlrd. kuna (za 3,3% više nego u istom razdoblju 2013). Kada se pak pogledaju ključni pokazatelji proizvodnje, ostvarena proizvodnja gnojiva bila je 537 000 t, što je za 3,3% više od istog razdoblja 2013. godine. Pri tome je, asortimanski gledano, proizvodnja NPK-a manja za 33,6%, dok je proizvodnja KAN-a povećana za 20,1% a uree za 15,6%. Isto tako, iskorištenje sadašnjeg instaliranog kapaciteta postrojenja bilo je 80,0%. Ostvarena prodaja gnojiva bila je 513 400 t gnojiva, što je za 12,3% više nego u istom razdoblju 2013. godine. Udio prodaje gnojiva na domaćem tržištu bio je 34,6%, odnosno 178 000 t, dok na izvoz otpada 335 400 t mineralnih gnojiva. Investicije su u prvih šest mjeseci 2014. godine iznosile 22,5 mil. kuna, dok je 30.6.2014. u tvrtki bilo zaposleno 2123 djelatnika, a u Grupi Petrokemija 2284 djelatnika.
Istodobno, Nadzorni odbor tvrtke je dao suglasnost na odluku Uprave o provođenju drugog kruga povećanja temeljnog kapitala u razdoblju 21. - 27.8.2014. godine. Isto tako, predsjednik NO-a, gosp. Tomislav RADOŠ podnio je ostavku, a za novog predsjednika izabran je gosp. Branimir FLEKOVIĆ, koji je do sada bio savjetnik predstojnika Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.