Upravno vijeće HERA-e je krajem prošlog tjedna donijelo rješenje o utvrđivanju cijene električne energije Aluminiju iz Mostara. Nova cijena, za isporuku od 100 MWh električne energije, što odgovara ekvivalentu ukupne isporuke aluminijskih blokova i trupaca od 60.579 tona godišnje, Aluminij će plaćati 47,46 eura po MWh. Nova će cijena vrijediti do kraja godine. Prema rješenju HERA-e iz ožujka ove godine, cijena koju je do sada plaćao Aluminij bila je 42,86 eura po MWh i ta se cijena odnosila na ovu godinu. HEP Opskrba je promjenu cijene zatražila zbog promijenjenih uvjeta opskrbe, kao što su smanjeni dotoci u hidroelektranama, veći uvoz struje i veća cijena plina. Nova cijena i dalje je povoljnija od one koju Aluminij plaća Elektroprivredi HZHB, a koja iznosi 54 eura po MWh.