Novi list izvještavajući o susredu poslovnih partnera slovenskog Gen-I-ja u Krškom piše da je predsjednik Uprave Gen Energije Martin Novšak kazao da bi bilo logično da i HEP sudjeluje u projektu gradnje novog bloka u Krškom. Slovenska strana to od njega očekuje ali HEP do sada nije pokazao interes za tim projektom. Inače, prvi čovjek GEN-i-ja Robert Golob rekao je da je siguran da zaustavljanje liberalizacije tržišta plinom u Hrvatskoj nema veze sa stvarnim tržištem, već je Vlada htjela ojačati svoju pregovaračku poziciju u proegovorima s MOL-om oko upravljanja Inom. I GEN-I i RWE Energija razmatrali su uključivanje u trgovanje plinom, no od toga očito neće biti ništa do 2017. Golob smatra da bi Ina trebala tražiti zaštitu EU, u čemu bi mogla uspjeti jer drži da su Vladine mjere suprotne EU regulativi.