Vlada je na današnjoj sjednici odobrila HEP-u angažman vanjskih konzultanata za obavljanje poslova odnosa s javnošću za potrebe projekata dogradnje i izgradnje novih elektroenergetskih kapacitata, kao što su TE Plomin C, HE Dubrovnik 2, HE Ombla i projekt HES Kosinj-Senj. Ta, upravo revolucionarna i nužno potrebna odluka HEP-u bi trebala pomoći da ostvari bolju komunikaciju sa svim zainteresiranim stranama, a treba se nadati da će HEP kroz rad s vanjskim agencijama konačno uvidjeti da boljom komunikacijom može prevenirati ili bar ublažiti mnoge nesporazume. Slijedom odluke Vlade HEP će raspisati javni natječaj za izbor konzultantske tvrtke. Njen angažman trajat će do završetka svakog pojedinog projekta, iako će se angažman agencija ugovoriti za razdoblje do jedne godine.