Hrvatska elektroprivreda (HEP) će iz dobiti ostvarene 2016. godine uplatiti u državni proračun 794,3 milijuna kuna, izvijestio je HEP. Glavna skupština HEP-a jučer je donijela odluku o upotrebi dobiti ostvarene u poslovanju u 2016. godini za HEP. Prema toj odluci, iz dobiti za 2016. godinu u iznosu od 1,32 milijarde kuna, u zakonske rezerve raspoređuje 66,2 milijuna kuna, u zadržanu dobit 189,7 milijuna kuna, u ostalu zadržanu dobit 273,6 milijuna kuna, a u korist državnog proračuna 794,3 milijuna kuna. Dio dobiti za isplatu u korist državnog proračuna doznačit će se u iznosu od 600 milijuna kuna u roku od 30 dana od datuma donošenja odluke, tj. do 8. srpnja, a ostatak od 194,3 milijuna kuna do kraja godine, vodeći računa o očuvanju adekvatne likvidnosti HEP-a, kaže se u HEP-ovoj obavijesti. Osim odluke o upotrebi dobiti, skupština je dala razrješnice upravi i nadzornom odboru za 2016. godinu.