HEP je, koristeći servis OTS HINA-e, objavio kako su imenovani novi članovi revizorskog odbora tvrtke. Kako se ističe, 31.1.2018. godine održana je sjednica nadzornog odbora i imenovani su novi članovi revizorskog odbora. To su dr. sc. Goran Granić, dipl. ing. kao član nadzornog odbora (ujedno je i njegov predsjednik) te prof. dr. sc. Boris Tušek i prof. dr. sc. Boris Cota kao neovisni, vanjski članovi. Mandat članova RO-a traje koliko i mandat NO-a, uz mogućnost ponovnog imenovanja.