Državna revizija objavila je Izvješće o javnim nabavama u nekim trgovačkim društvima u vlasništvu države, među kojima se ističe HEP kao tvrtka s najvećom nabavom. Prema izvješćima u razdoblju od 2011. do 2013. u HEP-u su zaključena 256 ugovora o javnoj nabavi ukupne vrijednosti 1,44 milijarde kuna. Revizijom je obuhvaćeno 96 postupaka javne nabave roba, radova i usluga ukupne vrijednosti 1.04 milijarde kuna. "Revizijom je utvrđeno da međusobni odnosi društva i ovisnih društava nisu dovoljno uređeni, jer postupci nabave robe, radova i usluga nisu objedinjeni, odnosno najveći dio nabave obavljaju samostalno ovisna društva, a manji dio nabave za potrebe ovisnih društva obavlja Društvo. Isto tako, društvo za provedene postupke javne nabave nakon zaključenja ugovora ne prati realizaciju ugovora koja se prati u ovisnim društvima. Zbog svega navedenoga postoji rizik nabave istovrsne robe po različitim cijenama", zaključuje revizija.
U nalazu se spominje niz neobičnih slučajeva nabave, kao primjerice nabava betonskih stupova 2013., vrijednih 16,9 milijuna kuna a usporedbom ugovorenih cijena je utvrđeno da su jednake vrste stupova istih mreža nabavljane po različitim cijenama. Također, spominje se da je HEP na uvođenje SAP sustava od 2008. do 2011. za nabavu licenci i održavanje uložio više od 57 milijuna kuna, a šest godina od početka nabave aplikacije, ona nije stavljena u funkciju. Za odvjetničke usluge potrošen je znatan novac iako sektor za pravne poslove ima dovoljno zaposlenih. Za provedbu projekta hidroelektrana Ombla utrošeno je 28,6 milijuna kuna za naknade prema kreditu zbog nedovoljne pripremljenosti projekta te sredstva u iznosu 843.860 kn za izradu idejnog i glavnog projekta uređaja za pročišćavanje vode izvora Ombla, što nije dovršeno. Državni ured za reviziju predlaže HEP-u da prije pokretanja projekata te uzimanja kredita preispitati uvjete odobrenja odnosno povlačenja sredstava uzimajući u obzir mogućnosti Društva da zadovolji tražene uvjete kako se ne bi dovelo u situaciju plaćanja nepotrebnih troškova bez konačne realizacije kredita i samog projekta.
Državni ured za reviziju predlaže donijeti procedure nabave kojima će biti jasno opisan postupak izrade plana nabave te koji će se primjenjivati na Društvo i ovisna društva, odnosno HEP grupu. Predlaže se izrada konsolidiranog plana nabave HEP grupe s ciljem povećanja učinkovitosti nabave, te kako bi bila predviđena stvarno potrebna sredstva nabave. Predlaže se u planu nabave iskazati godišnju vrijednost nabave u slučajevima kada se ugovori i okvirni sporazumi zaključuju za razdoblje duže od jedne godine. Državni ured za reviziju predlaže više pažnje posvetiti izradi dokumentacije za nadmetanje na način da bude transparentna i jasna kako bi se izbjegli žalbeni postupci a time i skratilo vrijeme provedbe postupka nabave, što utječe na rokove isporuke traženog predmeta nabave.