Nova uprava Hrvatske elektroprivrede predvođena Pericom Jukićem u manje od mjesec dana nakon imenovanja uspjela je dovršiti pregovore sa sindikatima i zaključiti kolektivni ugovor grupe, piše Večernjak. Definiran je i plan rada kompanije temeljen na razvoju novih tržišta i ulaganjima. Tako se planira ulaganje u TE Osijek, završetak pregovora s ulagačima u Plomin C do 2015. te prikupljanje ponuda za Senj Kosinj do kraja godine. HEP je izgubio oko 6% tržišta od 2008. do sada, pri čemu je zadržao 45.000 kupaca u segmentu poduzetništva, među kojima su najveće kompanije, a posebnu tarifu Hepi ugovorilo je oko 20.000 kućanstava. Gubitak tržišta nadoknadit će u Sloveniji, a plan je osvojiti i ostala tržišta regije.