Udruge zaštite potrošača ustale su na noge zbog poskupljenja struje i plina. "Ako se već moralo ići sa povećanjem cijene, trebalo se ići postepeno, u što manjim postotnim iznosima i u kraćim vremenskim razdobljima. Konačno, opet se dogodilo, kao i u ljeto 2008. godine da je cijena porasla neprimjereno visoko, a da se nije ni pristupilo izradi modela kojim će se pomoći onima koji ne mogu (iz objektivnih razloga) plaćati svoje obveze za struju i grijanje, a ne da ih se iskapča i uskraćuje uslugu bez koje se ne može živjeti na civilizirani način", ističu u Savezu udruga za zaštitu potrošača Hrvatske. 
U tom Savezu kažu da su u javnoj raspravi koja se vodila preko medija "pristali" na povećanje cijene od 5 do 7%, te eventualno na novo povećanje početkom jeseni, no dogodilo se linearno povećanje za 20%. Prije nego što je povećana cijena električne energije, očekivalo se da se od strane HEP-a zatražiti povećanje cijene za isporuku toplinske energije (što su svi „toplinari“ u Hrvatskoj već davno zatražili, a isto im je i odobreno), jer u tom dijelu svog poslovanja HEP ostvaruje gubitke koji su ukupno u 2008., 2009. i 2010. iznosili ukupno 451,09 milijuna kuna. "Toplinska energija se u sustavu HEP-a proizvodi u kogeneracijskom postupku (objekti, elektrane-toplane koje istovremeno proizvode i električnu energiju i toplinsku energiju), s tim da se u istim objektima proizvede 100% HEP-ove proizvodnje topline i samo 20% od ukupno proizvedene električne energije. I cijena električne energije „mora rasti“ 20% uslijed rasta cijene goriva, a topline ne. Kako je to moguće? Na ovaj način i nova Vlada se priključila prethodnoj jer se nastavlja postupak svaljivanja tereta na one potrošače koji nemaju izbora energenta, već samo troše struju te su je uslijed toga nekoliko godine plaćali i 20% skuplje (2008-2011.)", pitaju se u Savezu. Isto tako, ističu da je prosječna cijena struje na visokom i srednjem naponu niža od struje za kućanstva, što i treba biti, ali da nije opravdano da cijena i na niskom naponu za poduzetništvo bude niža od kućanstava. Isto tako, ističu činjenicu da Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača ne funkcionira jer nema predsjednika kojeg treba imenovati Vlada, te da drževe uopće nema mehanizme zaštite građana od energetskog siromaštva, a oni su danas nužniji nego ikada, stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik Nenad Kurtović.