HEP ne temelji svoje buduće investicije na očekivanju da će cijena struje i dalje rasti, niti će zbog financiranja investicija tražiti povećanje cijena, kažu u HEP-u. Kažu da u prosjeku uvoze 20% energije, a krajnji cilj investicijskog ciklusa je smanjenje uvoza, te sigurnost opskrbe i stabilnost cijena, piše Jutarnji. Financiranje investicijskog ciklusa zamišljeno je na drugačiji način, a ne povećanjem cijene struje , već će osnova za financiranje biti operativna dobir, nova zaduženja i projektno financiranje. HEP Opskrba, kao vodeći hrvatski opskrbljivač električnom energijom ne boji se dolazeće konkurencije. Lani su se natjecali na 459 javnih nadmetanja i sklopili su ugovore vrijedne 253,7 milijuna kuna.