Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je u ponedjeljak, 7. svibnja pokrenulo postupak izravne dodjele za strateški projekt „Pilot - projekt uvođenja naprednih mreža“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 229 milijuna kuna, dok vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 176,4 milijuna kuna, od čega je najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj 85%. Unaprijed određeni korisnik projekta je HEP – ODS d.o.o. Predmet projekta je informatizacija dijela distribucijske mreže električne energije kako bi se stvorili tehnički preduvjeti za širu integraciju obnovljivih izvora. Cilj projekta je uvođenje koncepta naprednih mreža u postojeću distribucijsku mrežu električne energije, a postiže se uvođenjem pilot sustava napredne mreže u postojeću distribucijsku mrežu, tj. provedbom mjera: uspostave napredne mjerne infrastrukture, razvoja i optimizacije konvencionalne mreže zamjenom transformatora energetski učinkovitijima te automatizacijom srednjenaponske mreže. Glavni očekivani rezultati projekta su smanjena razina gubitaka u distribucijskoj mreži u kojoj je primijenjen koncept naprednih mreža u 2023. godini u odnosu na 2014. godinu za 1,1% i povećan broj dodatnih korisnika povezanih s naprednim mrežama u 2023. godini u odnosu na 2014. godinu za 24.000 korisnika.  Pilot sustav napredne mreže u uvodi se na velikim i srednjim distribucijskim područjima, odnosno u pet od ukupno 21 distribucijska područja. Rok u kojem unaprijed određeni korisnik treba dostaviti projektni prijedlog kroz sustav eFondovi je 1. lipnja 2018., a provedba će trajati do kraja 2022. godine.