U sklopu 13. savjetovanja HRO CIGRÉ u Šibeniku, HEP Opskrba predstavila je novi proizvod na tržištu - HEPI Trader, softversku aplikaciju HEP Opskrbe, kojom će velikim kupcima iz kategorije poduzetništvo biti omogućeno da samostalno upravljaju nabavom električne energije, imaju uvid u stanje na tržištu električnom energijom i kupuju je na tranše. Softversko rješenje rezultat je sinergije HEP grupe, a direktor HEP Trgovine, Ante Ćurić kaže: „HEPI Trader kupcima u Hrvatskoj, Sloveniji, BiH i Srbiji omogućava online pregled ugovora i transakcija, zadavanje naloga za kupnju, pregled izvješća o analizi kretanja cijena na veleprodajnim tržištima, pregled ostvarene prosječne cijene po transakcijama. Svaki dan se sve zatvorene transakcije šalju u HEP Trgovinu koja upravlja portfeljem HEP grupe. Riječ je o snažnom softverskom alatu pomoću kojeg kupac virtualno komunicira s tržištem električne energije, nabavlja električnu energiju u vrijeme koje smatra optimalnim i po cijenama za koje procjenjuje da zadovoljavaju njegove potrebe.“ Uz usluge informiranja, savjetovanja i pomoći u nabavi električne energije, aplikacija velikim kupcima omogućava sveobuhvatan i transparentan uvid u kretanja na tržištu električne energije, usporedbe cijena u Hrvatskoj, regiji i šire. Njime HEP Opskrba unaprjeđuje svoju ponudu, osigurava dugoročnu suradnju s najvećim brojem velikih kupaca i dodatno se diferencira u odnosu na konkurenciju, jačajući svoju lidersku poziciju na tržištu Hrvatske i regije, objašnjava direktorica HEP Opskrbe Tina Jakaša. Proizvod je primarno namijenjen velikim kupcima električne energije u kategoriji poduzetništvo s godišnjom potrošnjom većom od 0,5 GWh i to kupcima HEP Opskrbe u Hrvatskoj, odnosno HEP Energije u BiH i Srbiji, dok će u budućnosti biti dostupan i manjim kupcima u kategoriji poduzetništvo. HEP je vodeći je opskrbljivač s udjelom od 85% ukupnog hrvatskog tržišta električne energije. HEP Opskrba opskrbljuje više od 40.000 kupaca kategorije poduzetništvo u Hrvatskoj, ukupne godišnje potrošnje od 7,1 TWh, a sinergijom s tvrtkama kćerima HEP Trgovine u regiji, opskrbljuje više od 350 industrijskih kupaca na tržištu Slovenije s godišnjom potrošnjom oko 600 GWh  te nekoliko kupac u BiH i Srbiji.