Jedan od tri djelatna sindikata u HEP-u, TEHNOS - Strukovni sindikat radnika HEP-a najavio je akciju potpisivanja peticije kojom od Vlade i Uprave HEP-a traži poništavanje nezakonite odluke o povećanju cijene električne neregije koja je stupila na snagu 1. svibnja. Oni traže da se prije nove slične odluke javno obznane investicijski planovi HEP-a koji će dokazati da će prihodi od poskupljenja struje biti utrošeni u nacionalnom interesu i na dobrobit svih građana. Traže da se javno obznane mjere racionalizacija poslovanja koje će ta tvrtka poduzeti kako bi poboljšala svoj rad, te da se organizira javna rasprava o potrebi poskupljenja. Peticija će se moći potpisati od subote 5. svibnja do 11. svibnja na Cvjetnom trgu u Zagrebu.