Na današnjoj sjednici Vlade donesena je odluka o davanju suglasnosti HEP-u za izdavanje korporativnih jamstava ovisnim društvima HEP grupe u okvirnom iznosu od 150 milijuna kuna. Namjena izdavanja korporativnih jamstava je osigurati supstitut za sve vrste bankovnih garancija - ponudbenih, platežnih i činidbenih - prema dobavljačima HEP grupe. Odobreni okvir jamstava HEP-ova ovisna društva moći će koristiti do kraja 2015. godine, a pojedinačno jamstvo najduže će moći vrijediti do kraja 2016. godine, a izdavanje jamstva odobravat će Uprava. HEP će po korporativnom jamstvu morati isplaćivati sve svoje obveze do kraja, bez terećenja državnog proračuna. Prema Zakonu o proračunu HEP jamstva mora ishoditi ako vrijednost posla prelazi iznos od 7,5 milijuna kuna. Korporativno jamstvo nije ovršna isprava, a u odnosu na bankaraske garanciju ovisna društva HEP-u neće plaćati naknade za njihovo izdavanje. na sjednici Vlade našao se i konačni prijedlog Zakona o rudarstvu koji će biti upućen u Sabor.