HEP-ova proizvodnja električne energije je ovisna o kiši. Više od polovine domaće proizvodnje električne energije, kada je godina bogata oborinama, dolazi iz hidroelektrana. O tome ovisi i poslovna godina HEP-a. U HEP-ovim hidroelektranama proizvedeno je 6,9 TWh električne energije, što je u odnosu na 2017. više za 1,9 TWh ili za čak 38,7%. 

Ipak, HEP veliku količinu električne energije uvozi - u 2017. neto uvoz činio je čak 41% što je najviše u EU. HOPS je već procijenio da će zemlja između 2018. i 2022. prosječno uvoziti 43% potrebne električne energije godišnje, a ove godine to bi moglo biti i više, usprkos odličnoj hidrologiji. 

Loša hidrologija u prvih pet mjeseci

"Ukupna je energetska vrijednost voda u prvih pet mjeseci 2019. zbog loših hidroloških okolnosti bila manja od planirane. Međutim, zbog vrlo povoljnih hidroloških okolnosti tijekom svibnja prikupljena količina vode osigurala je stanje akumulacijskih jezera na razini godišnjeg plana. To će u nadolazećem, uobičajeno najsušnijem razdoblju godine smanjiti potrebu za radom termoelektrana i nabavom električne energije izvan sustava HEP-a", poručili su za tportal iz HEP grupe.

Ipak, u HEP-u su svjesni da situacija nije nimalo blistava kad je riječ o proizvodnji, zbog čega je nedavno smijenjena Uprava HEP Proizvodnje. Na lošiji financijski rezultat utjecat će činjenica da HE Dubrovnik, snage 216 MW ne radi od sredine siječnja ove godine, čime tvrtka navodno na razlici cijene proizvodnje i prodaje gubi čak milijun kuna dnevno. 

Za to vrijeme Bilećko jezero, iz kojeg elektrana dobiva vodu, puni se iznad prosjeka. Nije poznato kada bi ta elektrana, u kojoj zapravo pogonski sustav uopće nije oštećen, trebala početi s radom, a u HEP-u je tek raspisan poziv za čišćenje elektrane, vrijedan 12 mil. kn. Prosječna godišnja proizvodnja te elektrane - koja je velikim dijelom izgubljena, iznosi 1.321 GWh a njezina prava vrijednost je što proizvodi kada je električna energija u uvozu najskuplja. Bez HE Dubrovnik, HEP se sada može osloniti uglavnom na RHE Velebit. 

Problemi i u HE Zakučac

Ne treba smetnuti s uma da HEP već godinama ima poteškoća sa svojom najvećom elektranom, HE Zakučac, snage 486 MW, koja isporučuje trećinu ukupne hidroenergije. Revitalizacija te elektrane trajala je cca 15 godina, elektrana i dalje ne radi punom snagom a kontinuirano se vuku repovi dosadašnjeg lošeg posla. Ta elektrana ne koristi svu snagu svojih generatora i turbina jer ima problema s vibracijama na jednoj turbini pa elektrana ne radi punom snagom.  

HEP se godinama "navlači" s proizvođačem turbine Voithom koji ne želi priznati grešku, koju je konačno mjerenjem lani i dokazao EDF. Turbina je sada demontirana i poslana u Austriju, a pravo rješenje je postavljanje nove, što je HEP odavno trebao napraviti i paralelno tjerati pravdu s Voithom. Također, postoji i problem s jednim generatorom domaće proizvodnje (Končar GIM). Srednja godišnja proizvodnja HE Zakučac je 1440 GWh, no bez jedne turbine i zbog problema s generatorom proizvodi se manje. 

Lošije financije

Tako loša situacija s glavnim proizvodnim kapacitetima odrazit će se na HEP-ov financijski rezultat koji će biti lošiji  nego godinu ranije, jer će doći do jačanja skupog uvoza. Srećom pa su cijene električne energije na nama najreferentnoj burzi, onoj mađarskoj, ove godine relativno povoljne pa šteta do sada nije bila tako velika. No, tijekom ljeta, kada HEP ionako najviše uvozi, očekuje se rast cijena a do tada problemi u elektranama neće biti sanirani.   

Predsjednik Uprave Frane Barbarić nedavno je objavio da u revitalizaciju hidroelektrana HEP planira uložiti ukupno oko 3,6 milijardi kuna, od čega je do danas uloženo oko 1,4 milijarde kuna, a do završetka revitalizacije 2028. godine uložit će još oko 2,2 milijarde kuna. Rezultat tog investicijskog ciklusa bit će dodatnih 160 MW nove snage, što odgovara snazi jedne velike hidroelektrane, šeste po veličini među postojećim HEP-ovim hidroelektranama.