HEP grupa je u prvom polugodištu ove godine ostvarila konsolidiranu neto dobit od 1,28 milijardi kuna, što je značajno poboljšanje u odnosu na isto razdoblje lani kada je neto dobiti iznosila 762,3 milijuna kuna, podatak je iz konsolidiranog financijskog izvješća HEP grupe objavljenog na Zagrebačkoj burzi. HEP je objavio i nekonsolidirano izvješće prema kojem je matična kompanija, HEP d.d., u prvih šest mjeseci imala neto dobit od 1,39 milijardi kuna, dok je u istom razdoblju lani neto dobit iznosila 971 milijun kuna. U objašnjenju rezultata, ističe se  kako su nastavak stagnacije gospodarskih aktivnosti i iznadprosječne temperature u zimskim mjesecima utjecali na smanjenje potrošnje električne i toplinske energije te plina. Izrazito pak povoljne hidrološke okolnosti, koje su nastavljene i u prvom polugodištu, omogućile su intenzivnu proizvodnju struje u hidroelektranama i smanjenje proizvodnje u termoelektranama. U hidroelektranama je proizvodnja iznosila 4,2 TWh, što je za 0,9 TWh manje nego u istom razdoblju lani kada je ostvarena rekordna proizvodnja. Uvoz električne energije u prvoj je polovici godine smanjen za 0,8 TWh. Poslovni prihodi HEP grupe u prvom su polugodištu iznosili 6,5 milijardi kuna, što je za gotovo 1,2 milijarde kuna ili 15,5 posto manje nego u istom razdoblju lani. Pritom su prihodi od prodaje električne energije smanjeni za 1,03 milijarde kuna ili 16,4 posto, što je, uz utjecaj pada potrošnje i gubitka dijela tržišta, posljedica smanjenja tarifnih stavki za kupce u okviru univerzalne usluge (kućanstva) i zajamčene opskrbe od 1. listopada 2013. te manjih prihoda od izvoza struje proizvedene u hidroelektranama, navode iz HEP-a. Prihodi od prodaje toplinske energije manji su za 66 milijuna kuna ili 15 posto, a zbog smanjenja potrošnje za 17,8 posto, dok su prihodi od prodaje plina, zbog pada potrošnje za 16,6 posto, manji za 45,9 milijuna kuna. 
Kako podsjećaju u izvješću, HEP je odlukom Vlade određen za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2017. u kojem će po reguliranim uvjetima prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge opskrbe plinom za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo. Od te djelatnosti HEP grupa je u razdoblju travanj-lipanj uprihodila 155,9 milijuna kuna. Troškovi poslovanja HEP grupe iznosili su 4,8 milijardi kuna i smanjeni su za 1,6 milijardi kuna, odnosno za 24,8 posto odnosu na prvo polugodište prošle godine. Pritom iz HEP-a napominju kako su zbog povoljnih hidroloških uvjeta, pada potrošnje i gubitka dijela tržišta te smanjenja cijena energetskog goriva i električne energije, troškovi nabave i proizvodnje električne energije manji za 30,4 posto. Na smanjenje troškova poslovanja utjecali su i značajno manji troškovi restrukturiranja, koji se odnose na troškove otpremnina, rezerviranja za isplatu otpremnina koje je provedeno u 2013. a kojeg u 2014. nije bilo, te manjih troškova osoblja zbog smanjenja broja radnika tijekom 2013. Po podacima iz izvješća, investicije HEP grupe u prvom su polugodištu ostvarene u iznosu od 674,3 milijuna kuna, što obuhvaća zamjene, rekonstrukcije, revitalizacije postojećih objekata, izgradnju i pripremu izgradnje novih energetskih objekata te priključenje potrošača, zaključuje se u HEP-ovom izvješću.