U krugu transformatorske stanice Karojba, HEP-Operator distribucijskog sustava, Elektroistra Pula svečano je obilježila završetak projekta prijelaza pogona Pazin s pogonskog napona od 10 kV i 35 kV na napon od 20 kV. Radovi na prijelazu pogona Pazin na naponsku razinu od 20 kV završeni su 2016. godine i obuhvatili su 254 trafostanice, 272 km nadzemnih vodova i 36 km podzemnih (kabelskih) vodova. Kako je priopćeno iz HEP.a, ukupno je na više od 300 km mreže izvedena promjena naponske razine s 10 kV ili 35 kV na 20 kV. Ukupna vrijednost investicije iznosi približno 35 milijuna kuna i njome je ostvarena sigurnija opskrba električnom energijom grada Pazina i okolice. „U HEP-u smo svjesni važnosti električne energije za razvoj države, za razvoj svake regije i grada - zbog toga je naš zadatak, i to dokazujemo iz dana u dan, odgovoriti potrebama i zahtjevima naših kupaca, našeg vlasnika, lokalne uprave, institucionalnih i regulatornih tijela i ukupne javnosti.“, izjavio je Saša Dujmić, član Uprave HEP-a. Prijelaz mreže na 20 kV napon strateški je projekt HEP ODS-a koji omogućuje dvostruko povećanje propusnosti mreže te četverostruko smanjenje pada napona i gubitaka u mreži. „Ukupni plan investicija HEP ODS-a za 2016. godinu u čitavoj Hrvatskoj iznosi oko milijardu kuna, od čega će na području Elektroistre Pula u 2016. godini biti investirano oko 63 milijuna kuna i to ulaganjima u kapitalne objekte, program novih priključenja i stvaranja uvjeta u mreži te u remonte i modifikacije mreže.“, izjavio je Željko Šimek, direktor HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o., dodavši kako ulaganja HEP ODS-a pridonosi ostvarenju pretpostavki za uspješan gospodarski razvoj cijele Hrvatske. Za potrebe prelaska mreže na pogonski napon od 20 kV, od kraja ožujka do srpnja 2016. godine na području pogona Pazin izvedeni su radovi na rekonstrukciji TS 110/35/10(20) kV Pazin, TS 35/10(20) kV Pazin, TS 35/10 kV Pazinka, TS 35/20/10 kV Karojba i TS 35/20/10 kV Vranja, pri čemu su se radovi u više navrata izvodili noću kako bi se što manje ugrozila sigurnost opskrbe kupaca električnom energijom. Osim pogona Pazin, u Istri su na 20 kV napon u potpunosti prešli pogoni Buzet i Poreč, djelomično pogoni Pula, Rovinj i Labin, a do kraja 2017. prijeći će i pogon Rovinj. „U idućih deset godina čitavo područje Elektroistre trebalo bi prijeći na naponsku razinu od 20 kV, što će stvoriti uvjete za dugoročno i stabilno elektroenergetsko napajanje današnjih i budućih potrošača energije u Istri“, izjavio je Zvonko Liović, direktor Elektroistre Pula. Uz prijelaz pogona Pazin na pogonski napon od 20 kV, najveće investicije HEP ODS-a na području Istarske županije u 2016. godini su izgradnja trafostanice 110/20 kV Medulin, izgradnja  elektroenergetske mreže za priključenje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, izgradnja elektroenergetske mreže za trgovački centar Kaštanjeru u Puli, investicija u elektroenergetske mreže u sklopu ulaganja u hotele Park i Valdaliso u Rovinju te izgradnja većih srednjenaponskih  kabelskih dionica na području Novigrada, Gradola i Labina, navodi se u HEP-ovom priopćenju.