Predsjednica ORAH-a Mirela Holy, dr. sc. Milan Puharić, energetski stručnjak i Mladen Novak, nezavisni saborski zastupnik na konferenciji za medije upozorili su na netransparentno trošenje novca HEP-a na različite konzultantske i marketinške usluge. Holy je početkom travnja Vladi uputila zastupničko pitanje na ovu temu, a u odgovoru, osim golog priznanja da je HEP sklopio ugovore o suradnji koje je zastupnica Holy navela u pitanju, nije iznesena nijedna konkretna informacija. Stoga su zastupnici i dr. sc. Puharić izrazili sumnju da se radi o korupcijskim poslovima jer je potpuno nejasno zašto HEP koristi konzultante kada na raspolaganju ima 12.000 zaposlenika svih struka (inženjera, pravnika, ekonomista itd.) koji su zasigurno stručniji od vanjskih stručnjaka. Naglasili su da se u povijesti HEP-a, prema tvrdnjama zaposlenika HEP-a, nikada u ovakvom obimu nisu koristile takve usluge. Radi se o sljedećim ugovorima koje i Vlada RH priznaje u odgovoru: angažman vanjskih konzultanta za evaluaciju ponuda za Plomin C; studija restrukturiranja HEP-a; studija operativnog i strateškog restrukturiranja HEP Operatora distribucijskog sustava te podrška u implementaciji; angažman vanjskih savjetnika za pokušaj kupoprodaje već izgrađenih vjetroelektrana (ukupno osam); angažman marketinške tvrtke Real grupe od strane sektora HEP-a za razvoj proizvoda i usluga, koji je platio Real grupi 20-ak mil. kuna u 2014. godini. 
"Prema dobivenim informacijama za Studiju restrukturiranja HEP-a do sada je plaćeno oko 7 milijuna kuna, Studija nije dovršena, a traže se aneksi u iznosima od 1,6 milijuna kuna. Studija operativnog i strateškog restrukturiranja HEP Operatora distribucijskog sustava te podrška u implementaciji, procijenjena je na 8,5 milijuna kuna. Poslije restrukturiranja HEP d.d. nastavlja se s restrukturiranjem tvrtki kćeri kojih je velik broj pa se postavlja pitanje koliko će taj posao u konačnici stajati i je li HEP sam sposoban provesti restrukturiranje kompanije", rečeno je na konferenciji. Iako Vlada u odgovoru tvrdi da je projekt TE Plomin C ključan strateški projekt HEP-a, govornici smatraju da je danas potpuno jasno da taj projekt u koji je HEP uložio gomilu novca neće biti realiziran jer HEP neće dobiti 'zeleno svjetlo' EU za sklapanje povlaštenog ugovora o otkupu električne energije s Marubenijem koja je u nekoliko država osuđena zbog davanja mita. HEP je pregovarao s Marubenijem o cijeni između 70 i 120 eura po MW, iako je trenutna tržišna cijena 35 eura po MW. 
U ORAH-u naglašavaju da je poseban problem Centar za praćenje energetskih investicija koji ničemu ne služi osim izvlačenju novca iz HEP-a i drugih energetskih kompanija. U kolovozu 2012. godine CEI je pokrenuo natječaj za financijsko savjetovanje u energetskom sektoru s ciljem sklapanja okvirnog ugovora na vremensko razdoblje od 4 godine, a iznos je bio 87,5 milijuna kuna. Nakon toga je slijedio natječaj za pravno savjetovanje u iznosu od 25 milijuna kuna. "Nameće se pitanje kakva je to konzultantska institucija koja umjesto da sama prati investicije angažira druge konzultante, a jedini ispravan zaključak jest da je osnovni cilj CEI-a bio prijenos novca iz javnih tvrtki, prije svega HEP-a, u džepove raznih konzultanata i bankara. Apsurdno je da među angažiranim konzultantima uopće nema eksperata iz energetskog sektora već su to uglavnom revizorske kuće koje bi se trebale angažirati nakon izgradnje energetskih objekata, a ne u fazi koncepcije i provođenja studija izvedivosti", stoji u priopćenju. 
Zastupnik Mladen Novak se posebno osvrnuo na pokušaj privatizacije HEP-a uz pomoć IPO modela. Naime, u proceduri je izbor financijskog savjetnika za privatizaciju HEP-a, a ova odluka nije uslijedila nakon provedene sveobuhvatne rasprave unutar Hrvatske elektroprivrede d.d. a postavlja se pitanje i je li Uprava HEP-a izvijestila Vladu RH o tijeku i rezultatima gore spomenutih studija restrukturiranja odnosno ima li uopće smisla angažirati savjetnike za privatizaciju, a da se ne znaju obrisi novog ustroja HEP-a i njegove prilagođenosti Trećem energetskom paketu.