Hrvatska elektroprivreda je prema  revidiranim financijskim izvješćima na razini grupe u 2012. godini ostvarila konsolidiranu neto dobit od 71,2 milijuna kuna od čega je 62,5 milijuna kuna pripisivo imateljima kapitala matice, stoji u izvješću objavljenom na  Zagrebačkoj burzi. Ostvarena dobit predstavlja značajno poboljšanje rezultata u odnosu na 2011. godinu, kada je Grupa ostvarila neto dobit od 7,8 milijuna kuna. nadalje, povećani su i ukupni prihodi, i to za 6,4% te su iznosili 14 milijardi kuna. Povećanje poslovnih prihoda rezultat je rasta prihoda od prodaje električne energije za 860,4 milijuna kuna ili 8%, zbog odobrenog povećanja cijena za regulirane djelatnosti od 1. svibnja 2012.godine i primjene nove metodologije izračuna cijene povlaštenim kupcima HEP-Opskrbe od 1. kolovoza 2012, ali i veće prodaje na inozemnom tržištu za 270 GWh.
Kako se navodi u izvješću, uslijed stagnacije gospodarskih aktivnosti i viših prosječnih temperatura, smanjena je prodaja toplinske energije i plina, ali je zbog odobrenog povećanja prodajne cijene plina i uvođenja fiksne mjesečne naknade od 1. svibnja 2012.g., prihod od prodaje plina veći za 14,8 milijuna kuna. Povećanje cijena toplinske energije odobreno je 13. prosinca 2012. godine te će se utjecaj tog povećanja osjetiti tek na prihodu u 2013. godini. Svi ostali poslovni prihodi ukupno su smanjeni za 28,7 milijuna kuna, navode u HEP-u.
"Poslovanje HEP grupe u 2012. godini odvijalo se u gospodarskim okolnostima koje karakterizira stagnacija gospodarskih aktivnosti i nastavak višegodišnje ekonomske krize što je važan čimbenik kretanja potrošnje električne energije, a djeluje i na potrošnju toplinske energije i plina. Izrazito nepovoljne hidrološke okolnosti sa smanjenim dotocima vode, koje su trajale cijelu 2011. godinu, nastavljene su sve do zadnjeg kvartala 2012. godine. Nedostajuće količine električne energije za podmirenje potreba kupaca nabavljane su na tržištu, što je iziskivalo značajna financijska sredstva, posebice jer je cijena električne energije na inozemnom tržištu porasla za 6,8% u odnosu na prošlu godinu", navodi se u financijskom izvješću.  Nabavljeno je čak 931 GWh električne energije više nego u 2011. godini. Uz to, zbog rasta prosječnih cijena prirodnog plina za 31% i lož ulja za 23% u odnosu na 2011. godinu i optimiranja ukupnih troškova proizvodnje i nabave električne energije, proizvodnja termoelektrana smanjena je za 8,7%. Navedeni čimbenici pridonijeli su rastu troškova od 912,3 milijuna kuna, pri čemu su varijabilni troškovi porasli više mlilijardu kuna, dok su se fiksni smanjili , zaključuje se u priopćenju.