Uprava HEP-a nedavno je izradila prijedlog rebalansa plana investicija za 2013. godinu kojim se ukupna ulaganja te tvrtke smanjuju za 334,5 milijuna kuna. Prijedlog je izradio HEP-ov sektor kontrolinga, a rebalansom predviđa smanjene od 101 milijun kuna za HEP-ove investicije u proizvodnju. HEP će umjesto planiranih 824 milijuna kuna u proizvodne kapacitete investirati približno 723 milijuna, dok će ulaganja u TE Plomin C prema planiranom rebalansu biti manja za iznos od 44 milijuna kuna. Pored toga, uprava HEP-a predviđa smanjenje investicija u sustav prijenosa energije za oko 45 milijuna kuna te investicija u distribucijski sustav za 82 milijuna kuna. HEP će ove godine manje ulagati i u planiranje investicija i korporativni razvoj, te u toplinarstvo, međunarodne poslove i restrukturiranje, a i u obnovljive izvore energije i toplinarstvo. Jedini rast investicija planira se u Sektoru za informatiku i telekomunikacije, gdje će umjesto predviđenih 95 milijuna HEP, po novom prijedlogu, investirati 44 milijuna kuna više, a riječ je o uvođenju SAP sustava. Kao razlog za reducirani plan investicija, u Upravi HEP-a navode "sprečavanje pada kreditnog rejtinga tvrtke". To, naime, izrijekom piše u prijedlogu rebalansa plana investicija, kojeg je potpisala Snježana Pauk, direktorica Sektora kontrolinga, piše Index.