Glavna skupština HEP-a održana jučer razmatrala je financijske izvještaje za prošlu godinu, a odlučivalo se i o raspoređivanju dobiti. Protivnom očekivanjima, proizlazi da će od 747,7 milijuna kuna ostvarene dobiti iz 2013. u državni proračun otići tek 284,9 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa 37,3 milijuna kuna otišlo je u zakonske rezerve, a u zadržanu dobit u iznosu reinvestirane dobiti HEP Operatora distribucijskog sustava za 2012. godinu raspoređeno je 425,4 milijuna kuna, dok ostatak ide u proračun. Temeljem zaključka Vlade, Skupština je donijela Odluku kojom se opoziva član Nadzornog odbora Ante Ramljak te za člana NO bira Juraj Bukša do isteka mandata saziva NO. Skupština je donijela Odluku kojom se odobrava rad (daje razrješnica) Upravi Društva. Odlukom se odobrava rad Nadzornog odbora, a Skupština Društva dala je razrješnicu za poslovnu 2013. godinu predsjedniku i članovima Nadzornog odbora.