Večernjak piše da HEP taman da je htio nije ni mogao ponuditi nižu cijenu energije kao odgovor na konkurente Gen-I i RWE Energiju. Prema člancima 28. i 35. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije proizlazi da u slučaju promjene stvarne prosječne cijene proizvodnje električne energije veće od 5% proizvođač korekciju cijene može zatražiti tek nakon isteka polovine sadašnje regulacijske godine za preostalo razdoblje regulacijske godine. Dakle, HEP bi korekciju cijene mogao zatražiti početkom srpnja. Za korekciju treba dobiti dozvolu HERA-e jer je riječ o reguliranoj cijeni. Pravila su takva kako bi se potrošače zaštitilo od naglih tržišnih poremećaja.