HEP je reagirao na prosvjednu akciju Greenpeacea, Zelene akcije i Zelene Istre koji su jučer upozorila da će onečišćenje zraka uzrokovati preranu smrt oko 17 ljudi na godinu, što znači da će, uz očekivani vijek trajanja od 40 godina, „Plomin C“ statistički biti odgovoran za 680 smrtnih slučajeva. Prema analizi Greenpeacea koju HEP demantira „Plomin C“ će svake godine u prosjeku uzrokovati 2.671 napadaj astme i 36.163 slučajeva bolesti dišnog sustava, tvrde zeleni.
Grupa udruga koja vodi kampanju protiv projekta TE Plomin C, u nedostatku realnih argumenata, već mjesecima hrvatsku javnost morbidno zastrašuje brojem ljudi koji će smrtno stradati ili teško oboljeti zbog rada TE Plomin C. Naglašavamo da se metoda koju je u izračunima koristio Greenpeace, nigdje ne koristi za potrebe studije utjecaja na okoliš za pojedinačne industrijske objekte, pa tako ni npr. u Danskoj ili Njemačkoj, državama s velikim kapacitetima u termoelektranama na ugljen, a na koje se ove udruge vole pozivati. Za domaću bi javnost, međutim, bio zanimljiv podatak koliki će, prema analizi Greenpeacea, biti udjel utjecaja TE Plomin C na lokalnoj i nacionalnoj razini. Na to pitanje njihova analiza ne odgovara. Studija utjecaja na okoliš, prihvaćena od strane Ministarstva, koristila je metodologiju razvijenu u sklopu projekta kojeg je financirala Europska komisija. Izračun je pokazao, primjerice, da će štetni utjecaj na lokalnoj razini iznositi tek oko jedan posto ukupnog utjecaja (a koji će zbog superiornije tehnologije TE Plomin C biti manji od sadašnjeg s lokacije TE Plomin). Tu činjenicu Zelena akcija i Zelena Istra uporno prešućuju. Studija HZJZ-a "Epidemiološka analiza specifičnih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva Grada Labina i općine Kršan u odnosu na lstarsku županiju, RH i druge odabrane gradove" (2011.g.) pokazala je da nema značajnih odstupanja pokazatelja zdravstvenog stanja lokalnog stanovništva u vezi s potencijalnom izloženošću onečišćenjima zraka u odnosu na druge hrvatske gradove. Prestankom rada prvog bloka, kojeg će zamijeniti blok C, emisije sumporovih i dušikovih oksida te čestica bit će još manje, uz veću proizvodnju električne energije, u odnosu na današnje stanje i znatno manje od graničnih vrijednosti utvrđenih Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora i graničnih vrijednosti koje se temelje na vrijednostima propisanima direktivom EU o zaštiti kvalitete zraka i na standardima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO). Razinu zaštite okoliša u TE Plominu C ilustrira podatak da kad bi sve europske elektrane koje su danas u pogonu radile s razinom tehnologije i mjerama zaštite okoliša kakve će biti u TE Plominu C, emisije iz termoelektrana bi se na razini Europe smanjile deset puta", kažu u HEP-u.