HERA je ovaj tjedan objavila da je 8. ožujka donijela nove tarife za zajamčenu opskrbu električnom energijom koje će se primjenjivati od 1. travnja. Te tarife donesene su temeljem nove Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom koja je stupila na snagu 1. ožujka. Metodologija definira način izračuna iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom. Kao dio sustava zaštite krajnjih kupaca električne energije trenutačno postoji institut opskrbljivačau okviru univerzalne usluge - za kućanstva (engl.Universal Service Provider) i mehanizam zajamčenog opskrbljivača - za poduzetništvo (engl. Supplier of Last Resort). Zaštitni mehanizam zajamčene opskrbe se aktivira kada određeni opskrbljivač električne energije prestaje s radom, a da bi njegovi kupci imali neprekinutu opskrbu električnom energijom. Pravo na zajamčenu opskrbu električnom energijom ima isključivo poduzetništvo u slučaju izlaska njihovog opskrbljivača s tržišta električne energije. Novom Metodologijom,odnosno novim tarifama donesenim na temelju Metodologije, želi se potaknuti kupce - poduzetnikekoji su se našli u poziciji korisnika zajamčene opskrbeda sklope ugovor o opskrbi električnom energijom s jednim od opskrbljivača na tržištu – gdje bi trebali biti u mogućnosti ostvariti povoljniju cijenu električne energije. Nova Metodologija uzima u obzir očekivane promjene cijena na maloprodajnom tržištu električne energije i čija će primjena rezultirati tarifama koje daju veću prosječnu cijenu zajamčene opskrbe od one na maloprodajnom tržištu električne energije. Osnovna razlika u odnosu na prethodnu metodologiju je što se tarife određuju učestalije (četiri puta godišnje, a ne kao do sada dva puta godišnje) i što se određuju primjenom referentne cijene električne energije koja se određuje na temelju podataka s regionalno relevantne mađarske burze HUDEX o najvećim prosječnim cijenama temeljne i vršne električne energije iz terminskih ugovora za buduće i tri sljedeća tromjesečja. Takav način određivanja tarifa doprinijet će pravovremenom uvažavanju cjenovnih trendova s veleprodajnog tržišta električne energije u tarifama zajamčene opskrbe.