Na temelju Zakona o tržištu električne energije (ZoTEE) i Odluke o preoblikovanju Skupštine HOPS-a, Trgovački sud u Zagrebu donio je Rješenje o upisu u sudski registar preoblikovanja društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. 

Preoblikovanje rezultira statusnom promjenom pravnog oblika iz d.o.o. u d.d. te HOPS zadržava dosadašnji pravni identitet. 

Također, objavljeno je na stranicama HOPS-a, na temelju članka 101. ZoTEE-a, Nadzorni odbor donio je Odluku o imenovanju Uprave. 

Tako je, počevši od 16. travnja, predsjednik Uprave HOPS-a Igor Ivanković. Članovi Uprave HOPS-a su pak Darko Belić i Dejan Liović.