Predsjednici Uprava operatora elektroenergetskih prijenosnih sustava Hrvatske, Slovenije i BiH potpisali su u srijedu sporazum o zajedničkoj rezervi snage za potrebe regulacije frekvencije u regulacijsko-upravljačkom bloku Slovenija – Hrvatska - Bosna i Hercegovina (SHB). Sporazum su potpisali generalni direktori, odnosno predsjednik Uprave ELES-a, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS-a) i Nezavisni operator sustava u BiH (NOS BiH).
Temeljem ovog Sporazuma sva tri operatora prijenosnog sustava koristit će u slučajevima potrebe za regulacijom frekvencije raspoložive izvore tercijarne regulacijske rezerve u SHB bloku na optimalan i učinkovitiji način. Tako će sva tri operatora prijenosnih sustava biti u mogućnosti smanjiti potrebnu količinu zakupljene regulacijske rezerve u svojim regulacijsko-upravljačkim područjima, pri čemu svako obuhvaća elektroenergetski sustav pojedine države, te tako iskoristiti učinke sinergije koji proizlaze iz konstruktivne suradnje u zajedničkom regulacijsko-upravljačkom bloku. SHB blok uspješno djeluje već preko dvadeset godina, a sinergijski učinci ovog Sporazuma su posebice dobrodošli u vrijeme kad se svi europski operatori prijenosnih sustava suočavaju s izrazito teško predvidljivom proizvodnjom iz nestalnih (intermitentnih) obnovljivih izvora energije (posebice vjetra i sunca) koja unosi nove rizike za siguran i pouzdan rad . Nakon potpisivanja Sporazuma operatori prijenosnih sustava SHB bloka će moći više i lakše pomagati jedni drugima u slučajevima kad dolazi do aktivacije tercijarne regulacijske rezerve – npr. poremećaja u radu i/ili ispada elektrana (postojećih, ali i budućih planiranih novih većih proizvodnih jedinica odnosno elektrana), kvarova kod velikih potrošača i sl. Pri tome je za HOPS, odnosno hrvatski elektroenergetski sustav, koji predstavlja poveznicu ostala dva operatora prijenosnih sustava SHB bloka i njihovih elektroenergetskih sustava, takav razvoj mogućnosti suradnje vrlo bitan jer bi trebao pomoći aktivnostima HOPS-a sa ciljem izbjegavanja povećanja troškova za pomoćne usluge (u koje spada i tercijarna regulacijska rezerva) koje u pravilu prati povećani udjel intermitentnih obnovljivih izvora energije u nekom elektroenergetskom sustavu, kažu u HOPS-u. Slovenski mediji javljaju da je to za Sloveniju vrlo bitan sporazum, jer će nakon ljeta 2015. s početkom rada bloka 6 u TE Šoštanj trebati povećati količinu rezervne snage u sustavu i zakupiti dodatne tercijarne rezerve. Neslužbeno, sporazum će Elesu godišnje uštedjeti 20 milijuna eura.