Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) uspostavio je sustav jamstva podrijetla električne energije u skladu s međunarodnim standardima. S uspostavom sustava jamstva podrijetla električne energije u RH otvaraju se nove mogućnosti za sve opskrbljivače kao energetske subjekte na tržištu, u cilju promocije njihove usluge opskrbe "zelenom energijom" za ekološki osviještene kupce, dok s druge strane proizvođačima električne energije koji koriste obnovljive izvore energije, a koji nisu u sustavu poticanja, omogućit će ostvarivanje dodatnih prihoda. Uspostavom Registra jamstava podrijetla električne energije koja je sukladno ZoTEE u nadležnosti HROTE, kao tijela odgovornog za izdavanje jamstva te za uspostavu i vođenje registra jamstava podrijetla električne energije u Hrvatskoj, zemlja se pridružila paneuropskom tržištu jamstava podrijetla električne energije. Registar jamstava podrijetla u RH biti će realiziran putem postojećeg softvera kojeg je razvila i održava finska tvrtka GREXEL Systems Oy. Suradnja između tvrtki HROTE i GREXEL uspostavljena je 2009. godine u sklopu projekta „Pružanje potpore HROTE u provedbi sustava jamstva podrijetla u Republici Hrvatskoj“ financiranog iz sredstava Darovnice Zaklade Globalnog fonda zaštite okoliša.