Liberalizacija tržišta električne energije u Hrvatsoj dovela je do rasta broja tvrtki u ovom sekotru kojih je krajem 2015. bilo osam puta više nego 2008. godine. Analiza poduzetnika u djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije kroz razdoblje od 2008. do 2015. godine koju je izradila Fina,  pokazala je da se broj poduzetnika u ovoj skupini povećao za gotovo osam puta, s 89, koliko ih je bilo 2008., na 704, koliko je u toj skupini djelatnosti poslovalo poduzetnika 2015. godine. Iako se broj poduzetnika višestruko povećao, broj zaposlenih je smanjen s 13 465, koliko ih je bilo 2008. godine, na 11 808, koliko je bilo zaposlenih u 2015. godini. Razlog tome jest smanjenje broja zaposlenih u društvu HEP-ODS-a, s 9271 koliko ih je bilo 2008. godine, na 7485 zaposlenih, te je s te osnove broj zaposlenih smanjen za 1786. S druge strane riječ je uglavnom o novim tvrtkama bez zaposlenih, njih 488 ili s malim brojem zaposlenih i to 119 s jednim zaposlenim i 35 s dva zaposlena. Ukupan je prihod rastao s 21,1 milijardu kuna, koliko je iznosio 2008. godine, na 26,9 milijardi kuna, koliko je iznosio 2015. godine, što je rast prihoda tek nešto manji od 5,9 milijardi kuna. Kroz promatrano razdoblje rashodi su također rasli, ali u bitno manjem iznosu, s 20,8 milijardi kuna, na 23,5 milijardi kuna te je neto dobit s 215,5 milijuna kuna, koliko je iznosila 2008. godine, u 2015. godini porasla na 3,0 milijarde kuna. Prosječna mjesečna neto plaća porasla je sa 6.386 kuna, koliko je iznosila u 2008. godini, na 7.445 kuna, koliko je iznosila u 2015. godini. To je rast plaće od 16,6 %. Za usporedbu, prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika na razini RH, u 2015. godini je iznosila 5.019 kuna. Najveća prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti proizvodnje električne energije, obračunana je 2014. godine, kada je iznosila 7.876 kuna.
Deset najvećih tvrtki u Hrvatskoj ovom sektoru ima 24,7 milijardi kuna prihoda, što čini 92,8% ukupne realizacije. Po pitanju dobiti taj postotak se penje više od 99%. Karakteristika sektora je da prevladava HEP, čijih je šest članica među 10 najjačih u sektoru. Lider je dakle HEP s 9,5 milijardi kuna prihoda, a slijedi ga HEP - ODS s 7,02 milijarde kuna. HEP Proizvodnja 3,3 milijarde kuna prihoda, dok je na četvrtom mjestu HOPS s 1,64 milijarde kuna. 
Najveće privatno poduzeće na toj ljestvici 2015. godine je bio GEN -I Zagreb s 950 milijuna kuna, a slijedi ga TE Plomin s 659 milijuna kuna prihoda. HSE Adria imala je 531 milijun kuna prihoda, a RWE Energija 429 milijuna kuna. Na kraju liste je HEP Opskrba s 354 milijuna kuna te Vestar CE s 345 milijuna kuna, prenosi Poslovni dnevnik