Nakon doregistracije novih djelatnosti na posljednjoj Glavnoj skupštini dioničara Hrvatski Telekom stvorio je dobru bazu za ulazak na energetsko tržište, koji će se neminovno dogoditi. HT će se naime na Trgovačkom sudu registrirati za proizvodnju, trgovinu, prijenos i distribuciju struje, te za slične poslove na tržištu toplinske energije i plina, te za mjerne poslove očitanja brojila. "Napominjemo kako konkretne odluke nisu donesene, te je riječ isključivo o idejama u razvoju", kažu u HT-u, piše Poslovni dnevnik. Analitičar telekomunikacijskog tržišta iz agencije IDC Adriatics kaže da su u svijetu svi monopolisti pod pritiskom jer im prihodi padaju od jedan do osam posto te stga traže nove izvore prihoda pa ulaze u informatiku, oglašavanje, udaljeno mjerenje struje, toplinske energije, vode i plina.