Ovogodišnji, 8. hrvatski seminar o tlačnoj opremi okupio je više od 230 sudionika, što je ujedno bilo pokazatelj velikog zanimanja za područje opreme pod tlakom, ali i problema koji (i dalje) postoje u tom, široj javnosti razmjerno nepoznatom stručnom području. Seminar je, kao što je to uobičajeno, organizirala naša tvrtka ENERGETIKA MARKETING, a održan je u velikoj dvorani Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Naime, iako je prošlo već gotovo tri godine od objavljivanja i stupanja na snagu podzakonskih propisa iz područja opreme pod tlakom, koji su u cijelosti usklađeni s odgovarajućim europskim direktivama, još mnogo toga onemogućava njihovo provođenje. Na prvom mjestu je nedovršen postupak ustrojavanja Agencije za opremu pod tlakom koja i dalje ne može u punom opsegu i na vrijeme obavljati poslove zbog kojih je osnovana, što istodobno stvara poteškoće cjelokupnom gospodarstvu koje je neki način povezano s opremom pod tlakom. Naime, OPT-Agencijom još rukovodi tek privremeni ravnatelj, novo Upravno vijeće još nije osnovano, nije provedena sistematizacija radnih mjesta, osoblje (svega 11 djelatnika) je nedovoljno za obavljanje svih predviđenih poslova na vrijeme. Tako brojni korisnici opreme pod tlakom na vrijeme dostave zahtjev za periodički pregled, a OPT-Agencija u odgovarajućem roku ga ne može obaviti, zbog čega su korisnici izloženi mogućnosti zabrani rada i novčanoj kazni. Uz to, nije riješena ni akreditacije OPT-Agencija, izobrazbe njezinih djelatnika i opremanje odgovarajućom opremom. Uz to, dio problema je vezan i uz nedorečenosti i pogrešna tumačenja propisa. Zbog toga je potrebno točno odrediti pojmove sklopova i instalacija te postupke koje treba provesti za njihovu stavljanje u uporabu. Isto tako, pojavili su se i problemi u vezi s različitim tumačenjem obveza osoba koje izrađuju dokumentaciju za opremu pod tlakom u glavnom i izvedbenom projektu, nedorečenosti i neusklađenosti propisa o ukapljenom naftnom plinu i onih o opemi pod tlakom itd. Ipak, kako je istaknuto na Seminaru, jedan dio tih problema (što je u najvećem dijelu u nadležnosti MNGORP-a) pokušat će se riješiti već do kraja 2011. godine. Tako je već najavljeno skoro objavljivanje novog Pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi u skladu s novom europskom direktivom iz 2010. godine, ali i određene izmjene u postojećem Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 138/2008).
Galerija slika - 8. hrvatski seminar o tlačnoj opremi