Hrvatski operator prijenosnog sustava je od 1.2.2019. godine, nakon uspješnog ispitivanja uključen u projekt Međunarodne suradnje za kontrolu mreže (IGCC), odnosno Europske platforme za proces razmjene odstupanja. Radi se o projektu koji je pokrenut 2011. godine kao udruženje operatora prijenosnih sustava s ciljem izbjegavanja protudjelovanja aktivacije rezerve za ponovnu uspostavu frekvencije s automatskom aktivacijom (aFRR). Udruženje je raslo i od 2016. godine ga čini 11 operatora elektroprijenosnih sustava (iz Austrije, Belgije, Češke, Danske, Francuske, Nizozemske, Njemačke, Švicarske) koji unaprjeđuju proces razmjene odstupanja na koordiniran način preko IGCC-a. Rad IGCC-a usklađen je sa zahtjevima Uredbe o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (EBGL) s ciljem povećanja učinkovitosti i pogonske sigurnosti u europskom elektroenergetskom sustavu. Pristupanje projektu obveza je za sve operatore prijenosnih sustava obuhvaćene spomenutom Uredbom. U skladu s time, 1.2.2019. godine, s početkom operativnog rada HOPS-a i slovenskog operatora elektroprijenosnog sustava ELES u projektu, započeo je veliki projekt pristupanja svih ostalih europskih operatora projektu IGCC i time je broj operatora koji izmjenjuju energiju preko IGCC-a povećan na 13. Istodobno je iz operativnog rada isključen dosadašnji projekt razmjene odstupanja INC u kojem su sudjelovali HOPS, ELES i austrijski operator APG, izvijestio je HOPS.