Po uzoru na susjede s druge strane Sutle i Kupe, i slovenski političari i njihovi 'rođaci i kumovi' vrlo rado zauzimaju čelna mjesta u tvrtkama koje su poput 'kokoši koja nese zlatna jaja', a to su, baš kao i u Hrvatskoj, energetske tvrtke. 

Naime, u suprotnosti s dosadašnjim zakonima i pravilima Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), slovenska Vlada će i dalje odlučivati o menadžmentu energetskih tvrtki kao što su operator elektroprijenosnog sustava ELES, operator tržišta energijom Borzen ili pak koordinator operatora elektrodistribucijskih sustava SODO. Kako je predloženo, slovenska Vlada bi trebala izmijeniti odluke o osnivanju ELES-a i Borzena, prema kojima će njihovi nadzorni odbori pri imenovanju i razrješenju direktora najprije trebati dobiti suglasnost nadležnog ministra. 

Dakako, neovisni stručnjaci smatraju da 'predložene izmjene znače još veće miješanje politike u poslovanje gospodarskih tvrtki' i da će 'osim već problematičnog  državnog vlasništva trenutačna politika imati još bolje neposredni alat za imenovanje njoj naklonjenog vodstva', izvjestio je slovenski dnevnik 'Delo'.