Međunarodna energetska agencija konstatirala je da će visoke cijene struje i plina nastaviti mučiti Europu najmanje idućih 20 godina, šteteći konkurentnosti i industrijama koje zapošljavaju gotovo 30 milijuna ljudi. Cijena po kojoj Europa trenutno uvozi plin tri je puta veća od cijene u SAD-u, dok su cijene struje dvostruko skuplje. Agencija komentira da su europski klimatski ciljevi štetni za industriju čelika, željeza i petrokemije, a Unija će izgubiti trežinu sadašnjeg tržišnog udjela energetski intenzivnih proizvoda u naredna dva desetljeća jer će cijene energije ostati tvrdoglavo visoke u usporedbi s američkima. Glavni ekonomist Agencije Fatih Birol kazao je da tome nije uzrok samo klimatska politika. "Europa nije svjesna koliko je problem kompetitivnosti ozbiljan", kaže Birol, piše FT