Za predsjednika Upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija imenovan je Dragan MARČINKO, a za članove UO-a Centra Ante RAMLJAK, Josip BORAK i dr. sc. Marko LONČAREVIĆ. Tako, naime, stoji u Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (NN 35/2012), koje je objavljeno 23.3.2012. godine, a koje je na temelju članka 31, stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN 150/2011) i čl. 7, st. 4. Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (NN 25/2012) donijela Vlada.
Istodobno su Rješenjem o imenovanju članova Nadzornog odbora Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (NN 35/2012) za članove NO-a Centra imenovani Radimir ČAČIĆ, prvi potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva te Slavko LINIĆ, ministar financija.
U isto vrijeme su imenovani i novi - stari čelnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Državnog zavoda za zaštitu prirode.
Tako je Rješenjem o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 35/2012) na tu dužnost imenovan Zlatko IVANIŠ, koji je i do sada bio direktor FZOEU-a, a tu će dužnost obnašati do imenovanja ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja.
Isto tako je Rješenjem o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Državnog zavoda za zaštitu prirode (NN 35/2012) na tu dužnost imenovan Davorin MARKOVIĆ, koji je također direktor bio i do sada i koji će to biti i dalje, do imenovanja ravnatelja na temelju provedenog javnog natječaja.