INA-Industrija nafte, d.d. održala je danas Redovnu glavnu skupštinu na kojoj je bilo prisutno 9.698.729 glasova ili 96,99 posto od ukupno 10.000.000 glasova. Dioničarima je na Skupštini prezentirano godišnje konsolidirano i nekonsolidirano financijsko izvješće s Izvješćem nezavisnog revizora za 2018. godinu i Izvješće o stanju Društva i INA Grupe u 2018. godini te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2018 godini. 

 Na Skupštini je donesena Odluka o rasporedu dobiti INA, d.d. za 2018. godinu te je utvrđen iznos dividende od 125 kuna po dionici koja će dioničarima biti isplaćena u novcu najkasnije do 12. srpnja ove godine. Također, dana je razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora za poslovnu godinu 2018. Donesena je i Odluka o izboru revizora Društva za 2019. godinu te je potvrđeno imenovanje g. Ratka Markovića i g. Hrvoja Šimovića u Revizijski odbor INA, d.d. na funkciju članova Revizijskog odbora.