Jučerašnjom odlukom Vlade, koja INA-i nameće da sav domaći proizvedeni plin mora prodati HEP-u i to po reguliranoj cijeni od 41 EUR/MWh, koja je višestruko niža od burzovne, praktički su ukinutri tržišni principi i u neku ruku je "nacionalizirano" domaće rudno blago. Uz to, INA mora sukladno tehničkim i tehnološkim mogućnostima povećati i proizvodnju prirodnog plina za 10% u odnosu na planiranu, odlučila je vlada u srijedu. Mjere su privremene i propisuju se za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2023., odlučila je Vlada. 

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović kazao je da će sav plin koji se proizvede u Hrvatskoj i ostajati u Hrvatskoj, kao što je najavljeno prošloga tjedna. Filipović je naveo je kako je jučer održana sjednica kriznog tima za sigurnost opskrbe plinom, gdje su jednoglasno donesene takve odluke, koje će omogućiti HEP-u da jeftino kupljeni plin prodaje kućanstvima i drugim javnim ustanovama, ali i za proizvodnju toplinske energije i poduzetništvo. 

Tzv. Uredba o otklanjanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije koja je u Narodnim novinama objavljena 8. rujna, a sada je dopunjena, navodi da je INA dužna svoj cjelokupni plin "koji je do dana stupanja uredbe proizveden, neovisno je li za njega INA sklopila ugovor o prodaji plina prije stupanja na snagu ove Uredbe", prodati HEP-u, stoji u odluci Vlade. INA godišnje proizvede oko 800 mil. m3 plina, što je dovoljno za potrebe svih kućanstava u Hrvatskoj, koja troše oko 600 mil. m3/godišnje, no ako se tome pribroji i potrošnja ostalih kojima će HEP prodavati domaći plin, pitanje je je li to dovoljno. 

Kome ide jeftiniji plin

"INA je dužna svoj plin prodavati prirodni plin u iznosu od 0,3086 kn/ kWh (0,0410 EUR/kWh) za razdoblje od stupanja na snagu ove Uredbe do 1. listopada 2022., odnosno u iznosu od 0,3086 kn/ kWh (0,0410 EUR/kWh) sukladno trošku nabave plina koji je reguliran odlukom kojom se određuje iznos tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2024. Plinom raspolaže Hrvatska elektroprivreda d.d. za potrebe: distributera plina u svrhu namirenja gubitaka za distribuciju plina, za kupce toplinske energije iz samostalnog toplinskog sustava, javnu uslugu za potrebu kupaca iz kategorije kućanstvo, te za kupce plina iz kategorije poduzetništvo", stoji u Odluci Vlade. U spomenutoj kategoriji poduzetništvo su bolnice, škole, učenički domovi, kaznionice, vjerske i turističke zajednice, Hrvatska pošta, HRT, tijela državne uprave, komore, sindikati i drugi. 

Bez dogovora s MOL-om

Sve podatke potrebne za realizaciju te odluke dužna je dostaviti HERA, a Vlada će donijeti odluku o raspodjeli kapaciteta i cijeni plina po kojoj je HEP dužan domaći plin prodavati energetskim subjektima. Prema Uredbi nadzor nad primjenom Uredbe i cijenama također će vršiti HERA. Ministar Davor Filipović je nakon sjednice Vlade komentirao da odluka da plin proizveden u Hrvatskoj i ostane u zemlji, nije dogovorena s MOL-om, no Mađari sad nisu u prilici i ne mogu spriječiti njezinu provedbu. 

Iz INA-e su ovako komentirali ove vijesti za N1. “INA će kao i do sada poštivati sve odluke Vlade glede određivanja cijena energenata. Kada su u pitanju odredbe Uredbe o povećanju proizvodnje prirodnog plina za 10 % u razdoblju od 1. listopada 2022. do 31. ožujka 2024., INA će učiniti sve što je u njenim tehničkim i tehnološkim mogućnostima kako bi ostvarila postavljen cilj. Prije svega se to odnosi na puštanje u proizvodnju postojećih plinskih polja i bušotina za koje se čekaju potrebne dozvole”.

Toplinska energija

Uredbom je određeno da kupci iz kategorije poduzetništvo koji nemaju ili nisu dobili niti jednu ponudu opskrbljivača plinom za razdoblje do 31. ožujka 2024. mogu prijeći u zajamčenu opskrbu sukladno uvjetima koji vrijede do tog istog datuma. 

Također, Plinacro te operatori distribucijskih sustava za vrijeme trajanja privremenih mjera tj. do 31. ožujka 2023. neće podnositi HERA-i zahtjev za promjenom tarifnih stavki. Krajnja cijena toplinske energije u ogrjevnoj sezoni ostat će nepromijenjena. HERA će temeljem podataka energetskog subjekta odrediti cijenu toplinske energije u CTS-u za ogrjevnu sezonu 2022/2023. i to do 30. rujna. Kada se u obzir uzmu sve stavke, razliku za cijenu toplinske energije plaćat će država temeljem zahtjeva opskrbljivača toplinskom energijom.