INA Grupa ostvarila je lani povećanje prihoda u svim djelatnostima za 20% u usporedbi s 2016. godinom. Taj porast doveo je do EBITDA u iznosu od 3.215 milijuna kuna, što je porast od čak 52% u odnosu na 2016. godinu. To se odrazilo na neto dobit koja je porasla na 1.220 milijuna kuna u 2017. godini, u usporedbi s neto dobiti od 101 milijun kuna iz 2016. godine. Takav rezultat najbolji je nakon 2011. i proglašenja više sile kada je INA bila prisiljena napustiti plinska nalazišta u Siriji. Stvoreni su preduvjeti da se isplati odlična dividenda dioničarima, no o tome će odluka biti donesena na proljeće prije Glavne skupštine. Segment rafinerija i marketinga ni u prošloj godini nije završio u pozitivi, a sisačka rafinerija zabilježila je 207 milijuna kuna gubitka. INA ne odustaje od gašenja FCC postrojenja koje predstavlja srce rafinerije u Sisku te najavljuje veću sinergiju u transportu i preradi između rafinerija, kako bi umanjila gubitke cijelog rafinerijskog segmenta koji ni u slučaju tako velikih promjena ove godine vjerojatno neće biti pozitivan. Kapitalna ulaganja prošle godine bila su ukupno 14% niža, mahom zbog smanjenih ulaganja u inozemstvu, a neto dug je najmanji od 10 godina, pokazuju financijski rezultati. S obzirom na odličan omjer duga i kapitala kompanija je spremna za donošenje odluke o investiranju u koking postrojenje u RN Rijeka, čime bi se dovršila dugoočekivana modernizacija te rafinerije. Ipak, čini se da tu investiciju stavljaju u kontekst 1,5 milijardu kuna poreza koji su za vrijeme ministra financija Slavka Linića retroaktivno platili za utrošak energije u rafinerijama, o čemu se još vodi sudski spor. Kad je riječ o koking postrojenju, INA trenutno čeka financijske ponude za njegovu gradnju i opetovano ističu da porez utječe na isplativost investicije. U prošloj godini kompanija bilježi 17-postotni pad proizvodnje plina iz podmorja i tri postotni rast proizvodnje na kopnu, a ideja im je koncentrirati se na istraživanja na kontinentu pa se spominje bušotina Drava 2 gdje su već počeli istražni radovi. INA je 2017. zaradila 8% više na plinu te nije imala izmaklu dobit na prodaji plina HEP-u za potrebe tarifnih kupaca. Još nisu sigurni zanima li ih uloga opskrbljivača plinom na veleprodajnom tržištu. Kad je riječ o odluci o dokapitalizaciji Petrokemije u INA-i su prilično skeptični pa predsjednik Uprave Zoltan Aldott ne kaže ni "da", niti "ne" već ističe da dokapitalizacija Petrokemije nije jedino rješenje i da se INA pri odluci o dokapitalizaciji mora voditi time što je najbolje za dioničare.